Temperatur

Utetemp

Dygnets högsta temp: 18(C) 00:33

Dygnets lägsta temp: 17.9(C) 00:03
Medeltemperatur: 17.95(C) 2019-06-16

Medeltemperatur: 19.34(C) 2019-06-15

Diagram för utetemperatur

Diagram för innetemp

Utetemperatur sista 7 dagarna

Utetemperatur sista 30 dagarna

Medeltemperatur per månad ute, de sista 365 dagarna